תחומי עיסוק

הפירמה מתמחה במתן שירותי חשבונאות וביקורת, ניהול סיכונים וביקורת פנים, שרותי ניהול, ייעוץ כלכלי ועסקי, מסים וניהול חשבונות. הפילוסופיה העיסקית של הפירמה הינה מתן ערך מוסף משמעותי לכל לקוח על ידי שמירת קשר הדוק עימו באמצעות שרות מקצועי, זמין ויעיל הנתמך על ידי המחלקות המקצועיות במשרד.

חשבונאות וביקורת

הפירמה מספקת שירותי חשבונאות וביקורת על פי אמות מידה גבוהות, תוך התאמה לתקני ביקורת וחשבונאות בינלאומיים.
ביצוע העבודה מלווה בנוהלים ושיטות המבטיחות הליכי בקרת איכות קפדנית ביותר.
יישום שיטות העבודה והנהלים גורם לייעול העבודה, לצמצום משך העבודה בגוף המבוקר ולהשגת ערך מוסף משמעותי ללקוח.

השירותים כוללים את התחומים העיקריים הבאים:

 • ביקורת
 • בדיקות חשבונאיות עבור מנהלי קונסורציום וחתמים
 • חשבונאות וייעוץ חשבונאי
 • לווי הנפקות וגיוסי הון

ניהול חשבונות

מחלקת ניהול החשבונות במשרד מספקת שירותי ניהול חשבונות וחשבות שכר במגוון רחב של פעילויות עסקיות.
צוות עובדי המחלקה מורכב ממנהלי חשבונות מוסמכים בעלי ניסיון וידע רב בניהול חשבונות.
צוות המחלקה מציע סל שירותים רחב המבוסס על קשר אישי עם הלקוחות וכולל בין היתר טיפול בנושאים הבאים:

 • ניהול חשבונות
 • חשבות שכר
 • ייעו., סיוע וליווי בהקמת מערכות חשבונאיות וכספיות
 • הכנה ועריכה של דוחות תקציביים בחתכים שונים, דוחות תמחיר ועוד

מיסים

הפירמה מעניקה שרותי יעוץ מקיפים בכל תחומי המסים.
השירותים כוללים מתן פתרונות לבעיות מיסוי המתעוררות במהלך הפעילות השוטפת של הלקוחות. הפירמה מעניקה שרותי יעוץ ולווי בכל שלבי התכנון והביצוע של עסקאות ופרויקטים מיוחדים.
הפירמה נמצאת בקשר רצוף עם רשויות המס ומייצגת את לקוחות המשרד בטיפול שוטף בענייני מסים, בדיונים על קביעת שומות, השגות וקבלת אישורים מיוחדים.
השירותים כוללים את הנושאים העיקריים כדלקמן:

 • ייעוץ מקצועי שוטף
 • תכנון מס
 • דוחות מס
 • הצהרת הון
 • חוות דעת
 • הדרכה וימי עיון

ניהול סיכונים וביקורת פנים

הפירמה, מספקת שרותי ביקורת פנים וניהול סיכונים באמצעות צוות עובדים מקצועי וייחודי בעל ניסיון רב בתחום ביקורת הפנים וניהול סיכונים.
חברי הצוות פועלים בדיסקרטיות מלאה ובשיתוף פעולה עם הנהלת הגוף המבוקר לקבלת תוצאות אפקטיביות.
השירותים כוללים את התחומים העיקריים הבאים:

 • ביקורת פנים
 • בדיקות מיוחדות
 • חוות דעת מומחים
 • סיוע חשבונאי בהליכים משפטיים
 • סיוע בהליכי פירוק וכינוס נכסים

ניהול ויעוץ כלכלי ועסקי

לפירמה מוניטין רב בתחומי ניהול ויעוץ כלכלי ועסקי בארץ.
שותפי המשרד באמצעות צוות עובדים ייעודי מעניקים שרותי יעוץ כלכלי ועסקי לגופים מהגדולים בארץ, במגוון רחב של תחומים ותוך שימוש בטכניקות עבודה ייחודיות.
הצוות העסקי של הפירמה מורכב מרואי חשבון וכלכלנים בעלי ראיה עסקית רחבה ובעלי ידע וניסיון מעשי בתחומים הכלכליים והניהוליים השונים.
השירותים ניתנים באמצעות חברת הניהול והייעוץ של המשרד (M.S.E.M ניהול ויעוץ כלכלי בע"מ) והם כוללים:

 • תכניות עסקיות
 • בדיקות קדם רכישה
 • הערכת שווי חברות ועסקים
 • לווי עסקי ופיננסי
 • בדיקות כלכליות
 • ייעוץ פיננסי
 • ניהול חברות (במסגרת הקפאת הליכים, פירוקים וכינוסים)