.Morad . Laham & Co

הפירמה מתמחה במתן שירותי חשבונאות וביקורת, ניהול סיכונים וביקורת פנים, שרותי ניהול, ייעוץ כלכלי ועסקי, מסים וניהול חשבונות.
הפילוסופיה העיסקית של הפירמה הינה מתן ערך מוסף משמעותי לכל לקוח על ידי שמירת קשר הדוק עימו באמצעות שרות מקצועי, זמין ויעיל הנתמך על ידי המחלקות המקצועיות במשרד.

הצוות שלנו

“Teamwork makes the dream work”

רו"ח מורד אורי, שותף

שותף מנהל במשרד ומנהל בחברה לייעוץ כלכלי. מרכז תחום הביקורת במסגרת המסלול האקדמי במכללה למנהל וכן מרצה בשנת ההשלמה, מרצה בשנת ההשלמה באוניברסיטת חיפה.
יו"ר הועדה לחשבי שכר, חבר בועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל.

רו"ח לאחם חיים, שותף

שותף מנהל במשרד ומנהל חברה לייעוץ כלכלי ומבקר פנים.
מרצה בשנת השלמה במסגרת המסלול האקדמי של המכללה למינהל.
חבר באיגוד המבקרים הפנימיים בישראל.

ההתמחות שלנו

"we love what we do"

חשבונאות וביקורת

הפירמה מספקת שירותי חשבונאות וביקורת על פי אמות מידה גבוהות, תוך התאמה לתקני ביקורת וחשבונאות בינלאומיים.

ניהול חשבונות

הפירמה מספקת שירותי ניהול חשבונות וחשבות שכר במגוון רחב של פעילויות עסקיות.

מיסים

הפירמה מספקת שרותי יעוץ מקיפים בכל תחומי המסים.

ניהול ויעוץ כלכלי ועסקי

הפירמה מספקת שרותי ניהול ויעוץ כלכלי ועסקי בארץ. שותפי ועובדי המשרד הינם בעלי ראיה עסקית רחבה ובעלי ידע וניסיון מעשי בתחומים הכלכליים והניהוליים השונים.

ניהול סיכונים וביקורת פנים

הפירמה מספקת שרותי ביקורת פנים וניהול סיכונים באמצעות צוות עובדים מקצועי וייחודי בעל ניסיון רב בתחום ביקורת הפנים וניהול סיכונים.